محصولات

 
گمراهی
2016-2017
درسبک ماجرایی،معمایی
آقای آنجلو 2 
2016
درسبک شوتر سوم شخص 2 و نیم بعدی
                             تولد افسانه ها 2                            
2015
در سبک نقش آفرینی
   

     آقای آنجلو 1

2015
در سبک شوتر سوم شخص 2 و نیم بعدی
    
 
        تولدافسانه ها 1
     2013
درسبک نقش آفرینی  
          افسانه ی ما
  
       فاریو  , فاریو:کریسمس
             2012_2013
            درسبک پلتفرمر
————————————————————–
 
نرم افزار های ما:
 
بررسی تلفن های هوشمند
2015-2017